Sukladno čl. 8 st. 2. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 79/07., 125/07. -isp., 79/09 i 89/09 . -isp.) obavještavamo korisnike da prigovor na našu uslugu mogu dostaviti u pisanom obliku na e-mail adresu .

Uz prigovor potrebno je navesti e-mail adresu na koju možemo poslati odgovor. Na zaprimljeni prigovor odgovoriti ćemo u roku od 15 dana od primitka istog.

TAXI BR. 3802 I WEB DIZAJN BINARNET
Vl. Nenad Mađerić
Augusta Šenoe 28, Vugrovec Donji,
10360 Sesvete
OIB: 91349332132