Binarnet vam omogućuju izradu web stranice te njeno uređivanje, a navedena usluga je regulirana ovim uvjetima korištenja.
Korištenjem usluga Binarneta smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim uvjetima korištenja, te da ih u potpunosti razumiju i prihvaćaju.


E-mail adresa i zaporka

Korisnik usluge za uređivanje podataka koristi e-mail adresu i zaporku koje služe za autentifikaciju, a koje je korisnik dužan čuvati od neovlaštenog korištenja. Korisnik odgovara za sve aktivnosti izvršene pod njegovom e-mail adresom i zaporkom te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem svoje e-mail adrese i zaporke.

Završetkom registracije korisnik prihvaća odgovornost za sve aktivnosti nastale uporabom usluga Binarneta.


Korištenje usluga

U cilju osiguranja slobodnog i neometanog korištenja usluge, ovi postupci su neprihvatljivi i strogo zabranjeni:
 • objavljivanje ili prenošenje informacija koje direktno krše postojeće hrvatske i/ili međunarodne zakone
 • objavljivanje ili prenošenje informacija za koje se zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korištenje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima interneta
 • objavljivanje, prenošenje ili slanje sadržaja koji su zaštićeni zakonom
 • objavljivanje sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom
 • pribavljanje ili objavljivanje tajnih, odnosno zaštićenih podataka neke osobe, tvrtke, servisa ili drugog pravnog subjekta
 • objavljivanje, slanje ili prenošenje uvredljivih, prijetećih, vulgarnih, rasističkih ili šovinističkih sadržaja
 • lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe
 • sva djela koja na direktan ili indirektan način mogu ugroziti sigurnost ili neometan rad drugih korisnika, odnosno funkcioniranje stranice www.binarnet.hr
 • objavljivanje sadržaja za odrasle, uključujući pornografiju, erotske i druge neprimjerene sadržaje
 • objavljivanje piratskih i drugih nelegalnih sadržaja, što uključuje ali nije ograničeno na: cracking, hacking, phishing, phreaking, kao i pružanje veza (linkova) prema takvim sadržajima.
 • svako prekomjerno iskorištavanje resursa i nanošenje štete serverima ili drugim korisnicima strogo je zabranjeno.

Binarnet zadržava pravo ukloniti sadržaj koji smatra nepodobnim ili ne odgovara ovim uvjetima korištenja bez prethodne najave.
Korisnik se obvezuje Binarnetu nadoknaditi svaki eventualni trošak prema trećim stranama proizašao iz neprimjerenog korištenja usluga.

Binarnet svojim besplatnim i komercijalnim korisnicima pruža uslugu hostinga (smještaja web stranica na svojim serverima) međutim ne daje pristup navedenim serverima.
Transfer postojećih web stranica (besplatnih i/ili komercijalnih) na druge davatelje usluga hostinga iz tehničkih razloga nije moguć.


Isključenje od odgovornosti

Binarnet se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje usluga Binarneta za bilo koje radnje korisnika/posjetitelja uporabom ili zlouporabom sadržaja na stranici www.binarnet.hr, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku/posjetitelju ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja stranice.
Binarnet ne provjerava i ne kontrolira sadržaj koji korisnici postavljaju u sklopu ove usluge te nije odgovoran za objavljene sadržaje koji su dobiveni od strane korisnika ili kao rezultat pretraživanja interneta, niti je odgovoran za posljedice objavljenog sadržaja.
Binarnet ne može osigurati trenutačno uklanjanje sadržaja koji su u suprotnosti s Općim uvjetima korištenja.

Binarnet ne odgovara za rad infrastrukture potrebne za korištenje usluge.
Za korištenje besplatne usluge, Binarnet nije u mogućnosti korisnicima pružiti podršku. Također, Binarnet zadržava pravo djelomičnog ili potpunog isključivanja besplatne usluge bez najave i bez obrazloženja.

Korisnik je suglasan da postoji mogućnost da usluga Binarneta neće uvijek biti dostupna i da Binarnet ne odgovara za nastalu štetu.
Binarnet neće biti odgovoran za eventualnu štetu ili izmaklu korist proizašlu tijekom korištenja ove usluge ili zbog nemogućnosti korištenja iste.


Prekid usluge

Na zahtjev korisnika, usluga će biti ukinuta. Binarnet može ukinuti ili privremeno obustaviti uslugu u bilo kojem trenutku, bez najave ili obrazloženja.


Završne odredbe

Aktiviranjem usluge korisnik prihvaća uvjete korištenja usluge, objavljene na stranici www.binarnet.hr.
Korisnik je suglasan da Binarnet pridržava pravo promjene uvjeta, a u tom će slučaju novi uvjeti korištenja biti objavljeni na stranici www.binarnet.hr